Laura Pugno (a cura di) – Il codice d’amore (2022)

FORMATO: EPUB

Poesie di Guglielmo IX d’Aquitania, Jaufre Rudel, Marcabru, Bernart de Ventadorn, Giraut de Bornelh, Azalaïs de Porcairagues, Bertran de Born, Arnaut Daniel, Comtessa de Dia, Uc de Saint Circ, Uc de la Bacalaria, Guiraut Riquier.

Download

Easybytez